Slide thumbnail Image layer Image layer

WELKOM

op de website van het
woon- en zorgcentrum
Sint-Jozef

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer Image layer

GEDIFFERENTIEERD
ZORGAANBOD

AANBOD

Slide thumbnail Image layer

KWALITATIEVE
EN GEVARIEERDE
MAALTIJDEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

RUIM
ACTIVITEITENAANBOD

FLICKR

Slide thumbnail Image layer Image layer

GROENE
OMGEVING

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer

MULTIDISCIPLINAIR
ZORGTEAM

Slide thumbnail Image layer

ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

VRIJWILLIGERSWERK

 • Uitstappen en vervoer
 • Ondersteuning animatiewerking
 • Cafetariawerking

WORD VRIJWILLIGER

Slide thumbnail Image layer Image layer

WELKOM

op de website van het
woon- en zorgcentrum
Sint-Jozef

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer Image layer

GEDIFFERENTIEERD
ZORGAANBOD

AANBOD

Slide thumbnail Image layer

KWALITATIEVE
EN GEVARIEERDE
MAALTIJDEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

RUIM
ACTIVITEITENAANBOD

FLICKR

Slide thumbnail Image layer Image layer

GROENE
OMGEVING

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer

MULTIDISCIPLINAIR
ZORGTEAM

Slide thumbnail Image layer

ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

VRIJWILLIGERSWERK

 • Uitstappen en vervoer
 • Ondersteuning animatiewerking
 • Cafetariawerking

WORD VRIJWILLIGER

Slide thumbnail Image layer Image layer

WELKOM

op de website van het
woon- en zorgcentrum
Sint-Jozef

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer Image layer

GEDIFFERENTIEERD
ZORGAANBOD

AANBOD

Slide thumbnail Image layer

KWALITATIEVE
EN GEVARIEERDE
MAALTIJDEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

RUIM
ACTIVITEITENAANBOD

FLICKR

Slide thumbnail Image layer Image layer

GROENE
OMGEVING

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer

MULTIDISCIPLINAIR
ZORGTEAM

Slide thumbnail Image layer

ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

VRIJWILLIGERSWERK

 • Uitstappen en vervoer
 • Ondersteuning animatiewerking
 • Cafetariawerking

WORD VRIJWILLIGER

Slide thumbnail Image layer Image layer

WELKOM

op de website van het
woon- en zorgcentrum
Sint-Jozef

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer Image layer

GEDIFFERENTIEERD
ZORGAANBOD

AANBOD

Slide thumbnail Image layer

KWALITATIEVE
EN GEVARIEERDE
MAALTIJDEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

RUIM
ACTIVITEITENAANBOD

FLICKR

Slide thumbnail Image layer Image layer

GROENE
OMGEVING

FOTO'S

Slide thumbnail Image layer

MULTIDISCIPLINAIR
ZORGTEAM

Slide thumbnail Image layer

ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN

Slide thumbnail Image layer Image layer

VRIJWILLIGERSWERK

 • Uitstappen en vervoer
 • Ondersteuning animatiewerking
 • Cafetariawerking

WORD VRIJWILLIGER

WELKOM

Het woonzorgcentrum Sint-Jozef is een christelijk geïnspireerde voorziening te Sint-Michiels, Brugge. De vzw groepeert verschillende woonvormen en thuiszorgondersteunende diensten en biedt ouderen warme, eigentijdse en gedifferentieerde zorgen en diensten aan.

Onder zorgaanbod vindt u alle informatie over de verschillende woonvormen die wij aanbieden. Indien u interesse of vragen hebt, aarzel niet om contact op te nemen.

Wij wensen u alvast een prettige kennismaking met de voorziening en een aangenaam virtueel bezoek.

ORGANISATIE

De vzw “Sint-Jozef woon- en zorgcentrum” werd op 1 juli 1997 opgericht met als doel: het inrichten van zieken- en ouderenzorg in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiertoe kunnen bijdragen. Bij de verwezenlijking van dit doel houdt de vzw zich aan de principes van de christelijke levensbeschouwing alsook aan het werk van de Zusters van Maria te Ingelmunster.

Het woon- en zorgcentrum kent op heden vier entiteiten: het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, het centrum voor dagverzorging Emaus en de Seniorie ’t Wallant.

VISIE EN WAARDEN

Het woon- en zorgcentrum St-Jozef is een christelijk geïnspireerde voorziening, gegroeid vanuit de congregatie “De Zusters van Maria van Ingelmunster”, dat ouderen eigentijdse gedifferentieerde zorgen en diensten aanbiedt en het beleid op dit domein bewust mee bepaalt.

Vanuit het charisma “Wat gij voor de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt gij voor mij gedaan’ en ‘Hebt elkander lief zoals ik u heb liefgehad’ richten wij ons tot iedere mens in zijn totaliteit met speciale aandacht voor de kwetsbare mens.
(Mattheus 25:40 en Johannes 15:12)

Deze opdracht staat symbool in het logo:


Het welzijn van de zorgvrager staat centraal. Wij bieden een warme, solide en rechtvaardige zorg met aandacht voor harmonie, wensen en behoeften. We staan voor duidelijke en transparante afspraken met inspraak en openheid voor verandering.


De medewerkers zijn professioneel deskundig. Hun opdracht is “er zijn als mens”. Dit vertaalt zich in diepmenselijke waarden als respect, empathie, barmhartigheid, begrip, geduld, vriendelijkheid en goedheid. We streven naar een evenwicht tussen hun wensen en de behoeften van de zorgvrager.


De voorziening is open, integreert in en smelt samen met de lokale gemeenschap, gaat actief in dialoog met familie, vrijwilligers, scholen, plaatselijke verenigingen en andere zorgverstrekkers. De werking staat op één lijn, iedereen wordt aanvaard en met respect behandeld.


Tegen financieel haalbare voorwaarden wordt dynamisch ingespeeld op actuele en evoluerende noden van de ouderen. Wij streven naar perfectie zonder de menselijkheid uit het oog te verliezen.